INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE


Gesprekstherapie kan helpend zijn wanneer u zorgbehoeften ervaart in het omgaan met uw emoties, stress- stressgerelateerde problemen, faalangst, paniekaanvallen, fobieën, verlieservaringen, rouw, verwerking van levensgebeurtenissen, stemmingswissels, depressie, burn-out, werkgerelateerde problemen, perfectionisme, communicatieproblemen, trauma, hechtingsproblematiek, problemen met grenzen, levensfase, existentiële en zingevingsvragen, ...


€70


ONLINE DIAGNOSTIEK EN ONDERSTEUNING


Online hulp kan ondersteunend werken. Er kan diagnostisch gescreend en/of behandeld worden via vragenlijsten, psychoeducatie en behandelmodules, ... Het kan gaan over het reduceren van angst, het onder controle krijgen van piekergedachten, relaxatie-oefeningen, het installeren van betere copingsmechanismen, emotieregulatie, relationele problemen, ...

Onkosten Embloom 

RELATIONELE THERAPIE


Partners of gezinsleden kunnen moeilijkheden ervaren omwille van bepaalde gebeurtenissen uit het verleden, een niet-constructieve communicatie, levensgebeurtenissen, ... Zowel vanuit een grondige analyse van de relationele grondpatronen als copingsmechanismen, worden er nieuwe mogelijkheden voor een voller en diepgaander samenleven tot stand gebracht. €80

ERKEND SUPERVISOR


Supervisie is een methode om te leren van eigen ervaringen in het therapeutisch werk. Als supervisant bepaalt u zelf welk intervisiemateriaal u wil inbrengen. In supervisie gaat het over integratie van opgebouwde kennis en verwachtingen vanuit uw opleiding en uw eigen opvattingen, emoties, motivatie en grenzen. Reflecteren over ervaringen in het therapeutisch handelen, zal u in staat stellen om uw eigen therapeutische stijl te ontplooien en uw sterktes en valkuilen te leren kennen. €60


PRAKTISCHE INFORMATIE


  • Alle behandelingen kunnen zowel online als face-to-face gebeuren.
  • De sessies duren gemiddeld 1u15.
  • De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. U vindt de informatie op de website van uw mutualiteit. Ik heb meestal ook het attest ter beschikking.
  • Ik ben geconventioneerd via de (gespecialiseerde) eerstelijnzorg
  • De vergoeding kan cash betaald worden, via Payconique of een QR-code middels een bank-app of via overschrijving.
  • Er wordt rekening gehouden met de gegevensbescherming GDPR en de kwaliteitswet van 2022.

NIEUWS

wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid